خرابی رتبه های الکسا

خرابی رتبه های الکسا

مشکل الکسا,کم نشون دادن رتبه,رتبه الکسام یهو کم شده,خرابی رتبه های الکسا,
چرا سایت الکسا مشکل پیدا کرده است ایا برای الکسا جدیدا مشکلی پیش آمده راحت ترین روش های ثبت سایتهای جدید در الکسا چرا رتبه الکسام کم شده یکدفعه اولش خوب بودم ول