close
نازچت
بازی های روستایی

بازی های روستایی

بازی لى‌لى ارمني,بازی محلی لى‌لى ارمني,بازی سنتی لى‌لى ارمني,بازی محلی,بازی قدیمی,بازی های روستایی,بازی های قدیمی ایرانی,
اشنایی کامل با بازی محلی و البته بسیار قدیمی با اسم لى‌لى ارمني ایرانی ها این بازی را همیشه و همیشه با نام هشت خونه میشناختند اما خب دقت داشته باشید ما در این