close
نازچت
بازی سنتی لى‌لى ارمني

بازی سنتی لى‌لى ارمني

بازی لى‌لى ارمني,بازی محلی لى‌لى ارمني,بازی سنتی لى‌لى ارمني,بازی محلی,بازی قدیمی,بازی های روستایی,بازی های قدیمی ایرانی,
اشنایی کامل با بازی محلی و البته بسیار قدیمی با اسم لى‌لى ارمني ایرانی ها این بازی را همیشه و همیشه با نام هشت خونه میشناختند اما خب دقت داشته باشید ما در این