close
چت روم
کار نکردن شکم نوزاد تا چند روز طبیعی است

کار نکردن شکم نوزاد تا چند روز طبیعی است

کار نکردن شکم نوزاد 6 ماهه,تعداد دفعات مدفوع نوزاد 4 ماهه,کار نکردن شکم نوزاد 4 ماهه,علت مدفوع نکردن نوزاد چند رو,کار نکردن شکم نوزاد دو ماه,کار نکردن شکم کودک دو ماهه,دير كار كردن شكم نوزادان,درباره کار نکردن شکم نوزادان,
مدفوع نکردن نوزاد یک ماه علت اصلی عدم مدفوع نوزاد های دو ماه و سه ماه چیه؟همچنین سوالات فراروانی درباره مدفوع و ادرار نکردن نوزاد های شیش ماهه در واقع در تمامی