close
چت روم

به سایت تفریحی تیپ تاپ خوش آمدید

خانمم تولدت مبارک

برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
خانمم تولدت مبارک

خانمم تولدت مبارک

عکس نوشته و جملات تصویری و مطالبی جالب با عنوان و مضمون خانمم تولدت مبارک یک داستان عاشقانه برای تو

نمیخوام لطفا دیگه به این شماره
زنگ نزنید وگرنه مجبور میشم
خطمو عوض کنم ...
تلفنو قطع کردم و بلند بلند زدم زیر گریه
جوری که مامانم اومد بالا و منو دید
- نازنین چت شده ؟
- هیچی فقط دلم گرفته ...

- حالا چرا اینطوری گریه میکنی ؟
- بیخیال مامان میخوام تنها باشم
- باشه حالا دیگه گریه نکن

بعد رفت ...

کامپیوترمو روشن کردم
صدای اهنگ رو بلند کردم
و باهاش زار زدم ...
من چی کار کردم ؟

دل عزیزترین کسمو ، زندگیمو ،
عمرمو ، جونمو ، همه کسمو شکستم
اخه من چطور ادمیم چطور دلم اومد ؟
یعنی واقعا براش مهمه ؟
پس نباید بزاره این عقد انجام بشه ...
ماهان یعنی میشه
فردا نزاری این عقد انجام بشه ؟
اخ اگه بشه .... به خدا میبخشمت ...

اروم تر شده بودم ...
امین رستمی هم با اهنگش
منو یاد ماهانم انداخت که هنوز میپرستیدمش

جز عشق تو تو قلب من
هیچی دیگه جا نداره
وقتی تو دنیامی دلم کاری با دنیا نداره
کاری با دنیا نداره
حتی فکر داشتنت واسه من ارامشه
شوق دیدنت عزیزم منو هر جا میکشه ...

من بی نهایت عاشق ماهان بودم ...
دله دیگه نمیفهمه حالیش نیست
که ماهان خیانت کرده
ای کاش دلم بفهمه اینو

اون شب هم گذشت و من با گریه خوابیدم
ای کاش اون روز بیشتر
با ماهان حرف میزدم
و صدای قشنگشو میشنیدم
ای کاش برای اخرین بار میرفتم دیدنش
و بهش میگفتم

عزیزم بخشیدمت
میگفتم ماهانم دوست دارم
میگفتم عشق من من فقط خانم توام
من فقط با تو خوشبختم
من فقط تو رو میخوام
ای کاش زل میزدم تو اون چشماش
که تا اخر عمر اسیرشونم
ای کاش میرفتم و دستای مهربونشو
توی دستام میگرفتم و میبوسیدم ...

ای کاش زبونم لال میشد
و سر یه مسخره بازی و فکر کودکانه
به مهرداد نمیگفتم بیا عقد کنیم
ای کاش ... ای کاش ....
صبح بلند شدم ارایشگر حاضرم کرد
چقدر زیبا شده بودم
ای کاش ماهان به جای مهرداد بود
ای کاش لیاقت منو داشت
یه اه کشیدم که در اتاقم باز شد ..

- به به سلام خوشگل خانم مهرداد
اینا اومدن با فک و فامیل
فک و فامیل ما هم کم کم دارن میان
- مریم باهام حرف نزن حوصله ندارم
- هووووش باشه پاچمو ول کن
لباسمو پاره کردی
- مریم گم میشی یا گمت کنم ؟؟
- باشه بابا رفتم

- تنها نشستم و بازم یاد ماهان کردم
خدایا یعنی میشه بیاد و منو با خودش ببره
و بگه تو خانم منی
غلط کرده هر کی به جز من بخواد
تو خانمش بشی ...
بعد با هم بریم یه جای دور
که فقط ما 2 تا باشیم
و با عشق زندگی کنیم ؟؟؟؟

اه من چمه ؟
اون که دوسم نداره اگه داشت که ....
بغض گلومو گرفت ...
ولی نمیدونم چرا به اومدنش امید داشتم
یه جورایی حس میکردم میخواد بیاد
و عقد رو به هم بزنه ...
ای کاش بشه ...
مامانم اومد دنبالم و بهم گفت :
نازنین بریم ؟؟؟؟

پایین همه اومدن
عاقدم تا نیم ساعت دیگه میاد
با مامانم رفتم پایین
با همه سلام و احوال پرسی کردم
تشنم شده بود
رفتم توی اشپزخونه مریمو دیدم
که داره گریه میکنه
رفتم سمتش سرشو بالا گرفتم ...

- مریم اجی چی شده ؟
- هیچی
- مریم بگو به اجیت .... من نامحرمم ؟
- نه نیستی .... هیچی فقط احساساتی شدم
- مریم چرت نگو ...تویه خردادی
محاله احساسی بشی حالا بگو چی شده
- بیخیال هیچی
- داد زدم سرش مریم گفتم بگو

- بیخیال دیگه بعد بلند بلند زد زیر گریه
- زهرمار شورشو در اوردی بگو دیگه
- ول کن تو رو خدا
- جون من بگو خواهش میکنم
- قول میدی کولی بازی در نیاری ؟
- اره بگو
- نه بیخیال

- مریم رو اعصابمی یا میگی یا جیغ میزنم
میدونی هم دیوونم هر کاری از دستم بر میاد
مریم باز زد زیر گریه و گفت ماهان
یه لحظه قلبم ایستاد ...
- ماهان چی ؟چش شده ؟
اتفاقی براش افتاده؟چرا گریه میکنی؟ها؟
- نه...نه.....تصادف کرده
- کی؟کجا؟با کی؟الان کجاست؟

- نمیدونم فقط الان بیمارستانه مهر

بلند شدم و دویدم سمت اتاقم
باید میرفتم پیشش عزیزترینم
الان تو بیمارستان بود ...
دیگه نمیخوام ازش جدا شم
میخوام برم تا اخر عمر باهاش باشم
میخوام ببخشمش
حتی اگه عاشقم نباشه عاشقش کنم ...

مریم هم دنبالم می اومد
دوتامون تو اتاق بودیم
- میخوای چی کار کنی ؟
- مریم میخوام کاری رو که
از اول باید میکردمو بکنم ....
دارم میرم پیشش
میخوام توی این لحظه ها کنارش باشم
میخوام کنار عشقم باشم
تا حالش خوب شه
تا باهم از اول دوباره شروع کنیم ...

- خفه شو نازی تو جایی نمیری
- اتفاقا دارم میرم
- نرو خواهش میکنم
- مریم حالیته داری چی میگی ؟
- احمق تو حالیته داری چی کار میکنی ؟
مثلا روز عقدته
- برو بابا

لباسامو پوشیده بودم
موهامو هم باز کرده بودم ...

ارایشمم پاک کردمو از در پشتی
زدم بیرون که کسی متوجه ی من نشه ...
با سرعت هر چه تمام ت
به سمت بیمارستان میرفتم
وقتی رسیدم رفتم پذیرش و گفتم :
ببخشید خانم اقای ماهان کیا کجاست ؟
توی لیست مریضاش نگاه کرد و گفت :
بقه ی پایین انتهای راهرو

با سرعت رفتم پایین
چیزی رو که دیدم باور نکردم
برگشتم بالا و به همون خانه گفتم :
ببخشید خانم پایین که سردخونس؟

- بله متاسفانه ایشون به علت خودکشی
جون خودشونو از دست دادن
این داشت درباره ماهان حرف میزد؟
خودکشی؟
تمام توان بدنم رفت پاهام سست شده بودن

نمیتونستم خودمو کنترل کنم
وقتی چشمامو باز کردم مهرداد بالا سرم بود

- ماهان ؟؟؟؟میخوام ببینمش
- نمیشه بخواب لطفا
بلند شدم و سرمو از تو دستم کندم
- نازنین نکن
بشین
باز به حرفاش گوش ندادم و رفتم طبقه پایین

مهرداد هم دنبالم می اومد
بلند سرس داد زدم : نیا دنبالم عوضی
مهرداد دیگه نیومد ....
به یه پرستار که رد میشد گفتم خانم
- بله ؟
- میخوام ماهان کیا رو ببینم
- توی سرد خونس؟
- بله
- نمیشه خانمم

رفتم سمتش و دستشو گرفتم
اشک از چشمام اومد پایین
و با صدای خستم
که انگار از ته چاه در می اومد بیرون
و با لحن التماس گفتم : خواهش میکنم
- باشه اما سریع بیا
- چشم
خانمه بردم پیش ماهان و رفت بیرون ...

ملافه رو از روی صورت قشنگش زدم کنار
باهام قهر بود
چون نگام نمیکرد ، باهام حرف نمیزد
دستامو نمیگرفت ...
تکونش دادمو با گریه گفتم :
ماهانم ماهانه من
عزیزم پاشو پاشو باهم بریم ...
عزیزم به خدا بخشیدمت قهر نکن دیگه
ماهان پاشو بریم ماهانی نگام کن
چشماتو نبند همسرم
میای باهم بریم لب کارون گیتار بزنیم
من میخونم
خودت گفتی عاشق صدامی و خوندنمی
اما به شرط اینکه تو هم باهام بخونی و بزنی

بازم تکونش دادم و گفتم :
ماهانی پاشو دیگه شوخی بسه
بلند شو امروز تولدمه
پاشو بریم بیرون تمام اهوازو بزاریم زیر پامون
ماهانم هوا هم دونفرس
داره نم نم بارون میزنه
پاشو دیگه بلند زدم زیر گریه و گفتم :
ماهان غلط کردم حالا دیگه بلند شو

یه هو خانمه اومد تو و گفت بسه خانمم
حالا بریم ....
خانومه هم چشماش خیس بود
- خانم بهش بگو بلند شه خواهش میکنم ...
با من قهره شاید حرف شما رو گوش داد
- باشه عزیزم تو بیا بیرون من صداش میزنم

بعد کشیدم
داد زدم :
حداقل بزار یه چیز دیگه بهش بگم
اگه نیومد بعد شما صداش کن
- باشه فقط سریع
- رفتم کنار ماهان
دستمو کشیدم روی صورتش
و لباشو بوسیدم و گفتم :
ماهان لطفا بیا بریم
ببخش بابت اون روز که بهت گفتم شما
ببخش که به مهرداد گفتم همسرم
به خدا فقط تو همسرمی ...
حالا بخشیدی ؟ماهان ؟ حداقل نگام کن....

خانمه اومد تو و کشیدم بیرون
- خانم صداش میزنی ؟
- اره عزیزم صداش میزنم
- حتما ؟
بهش بگو نازنین میگه شوخی کردم
ببخش منو
- باشه حتما بهش میگم
خانمه بردم طبقه ی بالا
مریم داشت گریه میکرد
اومد سمتمو بغلم کرد و بهم گفت :
تسلیت میگم
- چیو ؟ واسه چی ؟ مگه چی شده ؟

- نازنین ماهان رفت
- ماهان ؟ کجا ؟ اون که پایینه
- اون مُردِ
- نه خیر فقط با من قهره با من حرف نمیزنه
- نازنین ماهان رفت راحت شد
خودشو از پل انداخت پایین و خودشو کشت
- مریم چرت و پرت نگو
مریم زد تو گوشم ....
گفت نازنین ماهان مُردِ میفهمی ؟

گریه ام شروع شد و گفتم :
چی میگی ؟من تازه دیدمش
اون سالم بود فقط باهام قهر بود
فقط جوابمو نمیداد ....
یعنی چی مرده ؟ ماهان من منو تنها نمیزاره

- بیا اینا رو بگیر
رفتم بیرون بیمارستان و نشستم تو ماشینم
یه پاکت بود
بازش کردم توش یه CDو نامه بود

نامه رو باز کردم توش
یه حلقه خوشگل بود
نامه رو خوندم :

به نام خدا
به نام همون خدایی که تو رو بهم هدیه داد
و بعدم ازم گرفتت ...
سلام عزیزم اول از هر چیزی
میخوام بهت بگم اون دختر کیه ....

اون دخترعمه ی منه
وقتی1سالش بود عمم فوت میکنه
و اون مثه خواهر من میشه ...
اون بعد از5 سال از المان برگشته
حالاهم اومده بود پیش من
نازنین همش همین بود
چیزی که هیچ وقت نزاشتی توضیح بدم ...

نازنین به خدا من تو رو بیشتر از
هر چیزی دوست دارم
برای رسیدن بهت هر کاری کردم نازنینم
ببخش منو اگه میگم نازنینم
اخه توی دنیای منو افکار من مال منی
فقط مال من
برای اینکه تو رو با کس دیگه ای نبینم
و طاقتشو ندارم میخوام این کارو بکنم ...

خانومم ، عشقم
من میخواستم یه بلایی
سر مهرداد بیارم اما ...
تو گفتی باهاش خوشبختم ..
گفتی که اون عشقمه نازنینم
منم فقط خوشبختیه تو رو میخوام ...
زندگیم اون حلقه مال توئه ...
ارزوم بود که یه روزی اونو توی
دستای ظریفت کنم
و تو مال من بشی برای همیشه

عزیزم من بهت ثابت کردم
تا اخرش پات بودم و فقط ماهان تو بودم
فقط ماهان تو ....
نازنینم نمیدونم چرا ولی حس میکنم
هنوزم دوسم داری
اخه قلبم داره بهم میگه
اون هیچ وقت بهم دروغ نگفته ...
نازنینم عشق من
میشه اسم پسرتو بزاری ماهان ؟

اخه پسرا عاشق ماماناشونن
میخوام بفهمی چقدر عاشقت بودم و هستم
خانومم تولدت مبارک
کادوی تولدتم اینه که رفتم
و از دستم راحت شدی
ولی حداقل میدونم مهرداد دوستت داره
و خوشبختت میکنه همین برام کافیه ...

دوست دارم تا همیشه

ماهان

اشک تمام چشمامو گرفته بود
بارون نم نم تبدیل شده بود به سیل ...
اسمون به حال منو ماهان گریه میکرد
اخ من چی کار کردم
چرا به حرفاش گوش نکردم
و هزار تا چرای دیگه که توی مغزم
ردیف شده بود
گریه ام امونمو بریده بود ...
من مریم
بجای دختر دایی نازنینم
دارم ادامه ی خاطره ی نازنینو مینویسم
این دفترو توی اتاقش پیدا کردم
تقریبا نازنین یک هفته بعد از فوت ماهان
به تیمارستان رفت
مهرداد هم دست کمی از نازنین نداره
با قرص اعصاب و ارامشِِ که زندس
۴۰
و البته اون صیغه ی محرمیت بینشون
باطل شد ...
امروز دقیقا 1 سال از فوت ماهان میگذره
و امروز27دی تولد نازنینه
منم دارم میرم پیشش ...
نازنین از اون روز به بعد فقط زندگیش شده
حلقه ای که ماهان بهش داده
و اون نامه و CD ...
کار نازنین فقط دیدن اون سی دی
که ماهان توی اون از خودش فیلم گرفته
و اهنگ دروغ عاشقانه رو برای نازنین زده


اگه حتی 1 قطره اشک از چشمات افتاد
بدون هنوزم میتونی راهی که
امثال نازنین
رفتن و نررررری !

موضوع: گالری عکس,

نویسنده:

تاریخ: ساعت:

نظرات()

تعداد بازديد : 448

به این پست رای دهید:

بخش نظرات این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

موضوعات

طراحی اسم

لوگو اسم

نستعلیق اسم

گرافیک اسم

خطاطی اسم

گرافیک دیزاین اسم

استیکر اسم ها

سرگرمی

فال و طالع بینی

مطالب طنز و خنده دار

اس ام اس

معما

عکس نوشته

کارت پستال و تصاویر متحرک

داستان های جالب

کاریکاتور و عکس طنز

ضرب المثل های جالب

متن عاشقانه

گالری عکس

عکس های فیلم و سریالش

دل نوشته

عکس عاشقانه

رمان

اس ام اس جدید

اس ام اس تبریک تولد

کارت پستال و تصاویر متحرک

اس ام اس خنده دار

بیوگرافی و عکس بازیگران

دنیای بازیگران

متفرقه

مذهبی

اوقات شرعی

احکام دینی

کتابخانه مذهبی

اصول و فروع دین

سخنان و احادیث بزرگان

اعمال مسنحبی

متفرقه دینی

علمی

اخبار علمی

گزارش های علمی

نوآوری و کشفیات علمی

ایا می دانید

رشته های تحصیلی

سلامت

بیماری ها و راه درمان

داروهای گیاهی و طب سنتی

بهداشت بانوان

تغذیه سالم

ایدز و انواع اعتیاد

دنیای مد

لباس و کیف و کفش

دکوراسیون و چیدمان

مد و مدگرایی

جواهرات و طلا

اخبار مد و ستاره ها

مدل لباس عروس

مدل لباس نامزدی

مدل لباس مردانه

مدل مانتو

مدل لباس بچگانه

مدل مو

مدل شینیون

مدل پالتو

مدل شال و روسری

مدل لباس شب

مدل ساعت و عینک آفتابی

آرایش و زیبایی

لوازم آرایشی

آرایش صورت

آرایش مو

سلامت پوست

سلامت مو

مدل ناخن

روانشناسی

مشاوره خانواده

تست های روانشناسی

روانشناسی زنانشویی

روانشناسی کودکان

فرزندان و امتحانات

اخبار

اخبار اقتصادی و بازرگانی

اخبار حوادث

اخبار ورزشی

اخبار گوناگون

اخبار علمی و آموزشی

اخبار فرهنگی و هنری

اخبار سیاسی

آشپزی

آموزش انواع غذاها

آموزش شیرینی پزی

غذای رژیمی

گردشگری

عجایب گردشگری

مکان های تاریخی ایران

مکان های تفریحی ایران

مکانهای زيارتي ايران و جهان

مکانهای تفریحی جهان

فرهنگ و هنر

مناسبتها در ایران و جهان

فرهنگ زندگی

ورزش

ورزش عمومی

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟