پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال 95

وضعیت مسکن در سال 95 چگونه پیش بینی میشود خریدوفروش مسکن در سال 1395چه وضعیتی دارد معاملات مسکن, برای سال 95چگونه و به چه شکل صورت خواهد گرفت قیمت مسکن در منا