اس ام اس امام زمان95, پیامک امام زمان95, اس ام اس روز جمعه95, اس ام اس

چقدر دلنشین و زیباست که با آمدن سال 1395همراه باشیم با پیامک امام زمان 95ومعرفی برترین و زیباترین شعر و اس ام اس های امام زمان در سال جدید 95و در بهار و فروردین