close
چت روم
قیمت دیه یک فرد کامل در سال 1395چند است؟

قیمت دیه یک فرد کامل در سال 1395چند است؟

قیمت دقیق دیه یک انسان بالغ و کامل در سال 1395چگونه است؟دیه قتل و آدم کشی در سال 1395چگونه خواهد بود