12 آذر مصادف است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلام روز 12 آذر می دانید با چه روزی مصادف است ؟ دوازدهم آذر مصادف است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات و جزییات بیشتر را همراه با عکس در