12 آذر مصادف است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

12 آذر مصادف است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلام روز 12 آذر می دانید با چه روزی مصادف است ؟ دوازدهم آذر مصادف است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات و جزییات بیشتر را همراه با عکس در