اسرائیل حتی به اعضای بدن شهدای فلسطینی هم رحم نکرد

اسرائیل حتی به اعضای بدن شهدای فلسطینی هم رحم نکرد

خبر,اخبار گوناگون,رژیم صهیونیستی,سرقت اعضای پیکر شهدا, اجساد شهدای فلسطینی