کتک زدن یک آخوند توسط چند دختر بدحجاب

دختر بدحجاب,کتک زدن,کتک خوردن آخوند,کتک خوردن آخوند از دختر,کتک خوردن آخوند,کتک زدن دانش آموزان توسط آخوند,کتک زدن یک آخوند,حادثه برای روحانی