close
نازچت
جملات کوتاه غمگین - نوشته های کوتاه

جملات کوتاه غمگین - نوشته های کوتاه

جملات کوتاه غمگین - نوشته های کوتاه _ آبان94 Short sentences romantic sad at     این روزها جای خالی " تـو " را با عروسکی پر می کنم همانند توست مرا " دوست…